Home

We gaan weer beginnen!

Vanaf half september 2024 gaan we in heel Amsterdam Noord van start met teams uit alle wijken. Heb je interesse en wil je meer weten? Laat het nu al weten!

Bel Ingrid Sijmons 06 1003 0460 of stuur een mail naar gezondnoord@doras.nl

De Health Battle is een groepsprogramma waarbij de deelnemers samen de strijd aangaan voor een gezond(er) leven zonder overbodige medicatie. Dat doen ze in de vorm van een speelse competitie: de deelnemers gaan met hun teamgenoten een gezondheidsavontuur aan.
De ervaring leert dat ze vooral veel plezier hebben, vrijwel altijd aanwezig zijn (het team heeft je nodig!) en echte stappen zetten op weg naar een gezond leven.
Zie onze pagina “Het programma” over de Health Battle in Amsterdam Noord, die wij samen met maatschappelijk werkinstelling Doras georganiseerd hebben.
Meer weten? Stuur een mail naar gezondnoord@doras.nl

Een groepsprogramma met maatwerk

In de Health Battle werkt een ieder aan zijn of haar eigen ‘issues’. Door de samenwerking met Doras is het mogelijk om, naast het lekker samen bewegen, ook zaken op te pakken die het moeilijk kunnen maken om gezond bezig te zijn en blijven. Zo kunnen deelnemers met schulden hulp daarbij krijgen. Of, iemand weet al heel veel over voeding en wil niet weer dezelfde informatie krijgen. Maar heeft wel heel veel stress. Dan is het mogelijk om de workshop “Omgaan met stress’ te volgen. En daar krijgt het team dan gewoon punten voor, dus dat wordt beloond!

De Pluim van de Week!

https://youtu.be/MnXdoJeiBQg

Over ons

Ingrid Sijmons Gewichtsconsulent, coach, organisator, grafisch vormgever

Ik heb een grote passie om mensen aan het bewegen en gezonder eten te krijgen. Ik ben een verbinder met een grenzeloze energie. Ik word er warm van als ik zie hoeveel gelukkiger, gezonder, sterker en weerbaarder mensen worden van aandacht en samen zijn en vooral van regie over het eigen leven (weer) krijgen. Mijn droom is om in diverse steden van Nederland Health Battles te organiseren, te beginnen in 4 arme wijken van Amsterdam.

Willem Fohr docent, maatschappelijk werker, coach, supervisor, ideeënmachine

In 2008 begonnen wij (Willem Fohr en Ingrid Sijmons) hardlooptrainingen te geven aan mensen in Amsterdam Zuidoost. We deden we dat omdat we onze passie op anderen wilden overbrengen: het was vrijwilligerswerk dat wij graag in onze vrije tijd deden. Als snel bleek dat een grote groep mensen op de cursussen aankwam met maar één doel: ze wilden door hard te lopen gewicht verliezen. Helaas is hardlopen daarvoor niet de beste weg. Overgewicht veroorzaakt vaak blessures en het is erg zwaar voor mensen met teveel kilo’s om deze inspanning te doen.

Samen bedachten wij interventies om deze mensen, die zulke goede intenties hadden, wel op een verantwoorde manier te helpen. Willem, van beroep supervisor en coach, en Ingrid, docente en gewichtsconsulent, ontwikkelden het programma “Begin”. Financieel werden we gesteund door het Stadsdeel Zuidoost en het Agis-DWI-Gezondheidsfonds. In deze interventie maakten we gebruik van de ervaringen en de vaardigheden die jarenlang groepstrainingen hadden opgeleverd en ontwikkelden we een succesvol programma. We hanteerden in de begeleiding motiverende gesprektechniek, wat zowel voor de deelnemer als de begeleiding zelf een zeer prettige methode bleek. Hier gaan we uit van de kracht van de deelnemer zelf, i.p.v. mensen overtuigen en bedenken wat zij zouden moeten doen. Ondanks het aanvankelijke enthousiasme, liepen we hier en daar aan tegen de hardnekkige terugval bij de doelgroep. We horen dat van veel andere leefstijlinterventies, het is een bekend probleem bij deze doelgroep. Waar wij bij de ‘Begin’-programma’s nog wel eens worstelden met de opkomst, was juist dat onderdeel in de Health Battle een zeer krachtige: de teams en de competitiestructuur bleek een gouden greep! 

De pijlers

Bewustwording D.m.v. interactieve workshops kunnen deelnemers bewust worden van hun valkuilen én hun krachten. Op basis van de modernste (state of the art) wetenschappelijke inzichten wordt hen geleerd hoe discipline, wilskracht en zelfbeheersing door ieder van hen in de gewenste richting te beïnvloeden is.

Betrokken Het programma bewerkstelligt dat deelnemers zich betrokken voelen met elkaar en hun buurt. Ze hebben duidelijk invloed met hun nieuwe leefstijl: op familie, vrienden en collega’s.

Betrekken ‘ZoSterk’ is er in geslaagd een heel betrokken groep van trainers en begeleiders aan het programma te binden: begeleiders die ieder op zijn of haar wijze een unieke bijdrage heeft geleverd aan het resultaat van het programma. Hun humor, plezier en doorzettingsvermogen hebben zijn op overtuigende wijze overgebracht op de deelnemers.

Voeding ook hier weer interactieve workshops over voeding en wetenswaardigheden over calorieën, vetten, suikers en zout. Aan de hand van richtlijnen van het Voedingscentrum kunnen de deelnemers voorschriften krijgen, indien gewenst.

Begeleiding Coaching is voor het welslagen van een dergelijk programma onontbeerlijk gebleken. Een programma als dit kent ook zijn moeilijke situaties en lastige momenten. Het element van het met elkaar strijden (en de gretigheid om te willen winnen) speelt daar o.a. een rol in. Soms wisselt de inzet van enkele deelnemers, afhankelijk van allerlei (psycho-sociale) omstandigheden. Ze komen zichzelf tegen en daarbij spelen soms aspecten die lastig onder ogen te komen zijn. Soms houdt men anderen verantwoordelijk voor het eigen falen, soms ook degenen van ZoSterk. Wij zijn dergelijke complexe en lastige uitdagingen van onze deelnemers niet uit de weg gegaan en hebben er alles aan gedaan om in contact met elkaar te blijven. Uiteindelijk zijn we er met elkaar in geslaagd, ieder op een respectvolle wijze binnen het programma te houden. 

Wekelijks zijn er gesprekken tussen de teamcaptains en ZoSterk over allerhande situaties (van teams en deelnemers) of m.b.t. trainingen en workshops. Dit concept was ook voor ons nieuw. Kinderziekten zijn onvermijdelijk. We zijn met niet aflatende inzet en met de inzichten van de teamcaptains bezig geweest om hiaten in m.n. de spelregels op te vullen. Daarbij was voortdurend ons doel om rechtvaardig en slagvaardig te zijn en te zoeken naar het optimale draagvlak onder alle deelnemers. 

Borging: de oprichting van Wandelen&Zo en De Health Battle 4 Life De deelnemers wilden dóór. Ze konden geen afscheid nemen van het warme bad dat de Health Battle hen bood. Samen met de lotgenoten die zij tijdens de Battle hebben leren kennen, heeft een aantal van hen zich ingezet voor de oprichting van de vereniging Wandelen&Zo. Deze groep mensen organiseert wekelijks wandelingen en in de wintermaanden indoorbootcamps. Het wordt steeds meer een ontmoetingsplek voor battle’ers die op deze manier makkelijk het spoor weer opnieuw oppakken na evt. terugval, maar ook is het een plek waar deelnemers na hun Battle meteen door kunnen gaan op het nieuw geleerde, gezonde spoor. Inmiddels is er naast het wandelen ook een programma gestart dat lijkt op de Battle, maar gedragen wordt door vrijwilligers: de Health Battle 4 Life. Meer informatie www.wandelenenzo.com

Dank

Wij prijzen ons gelukkig, dat we mét de teamcaptains, die ook hun teambelang nauwlettend in het oog willen houden, deze soms complexe en tijdrovende klus hebben geklaard. We hebben mede dank zij hun (vaak heel wijze) opstelling iedereen binnenboord kunnen houden. Met besliste vriendelijkheid hebben wij alle kinderziektes en onvolkomenheden in het programma tot een goede oplossing weten te brengen. We hebben, samen met de teamcaptains, alle deelnemers het gevoel willen geven ze serieus te nemen, het gevoel en de wetenschap dat ze er bij horen en dat ze er toe te doen! De kracht, de inzet en de dankbaarheid van veel deelnemers, waren vaak bijzonder inspirerend voor ons allen. Op hun beurt voelen de deelnemers zich geïnspireerd door onze kennis, expertise en inzet om dit programma tot een groot succes te maken. De kracht van het bouwen aan de gemeenschap is deze wederzijdse kruisbestuiving tussen deelnemers en de organisatoren van ZoSterk en alle begeleiders. Met recht kan gesproken worden van een gemeenschapsbouwwerk! Al met al kunnen wij met trots terugkijken op de programma’s. Wij zijn ervan overtuigd geraakt dat de vorm van de Health Battle mensen bindt. De enorme mate van opkomst bij de trainingen en workshops geeft de gelegenheid om informatie te delen, en houdt de deelnemers enthousiast. Wij, samen met veel deelnemers en partners, geloven in de interventie. Vandaar dat wij ook niet willen stoppen: we zullen actief op zoek gaan naar nieuwe financiers en willen de Health Battle verspreiden zodat veel meer mensen die eerste belangrijke stappen op weg naar een gezonder leven zullen zetten. 

Nieuws

Nieuws!

Wij gaan weer van start! Op zaterdag 21 september 2024 start er een Health Battle, nu in heel Amsterdam Noord. We gaan starten met ongeveer 40 enthousiaste deelnemers. Deze keer in samenwerking met atletiekvereniging Atos in Amsterdam Noord. Met de ervaringen die wij in de vorige Battles hebben opgedaan, proberen we van de feiten uitdagingen …